ขั้นตอนชำระเงิน-ม๊อคดีไซน์

ขั้นตอนชำระเงิน-ม๊อคดีไซน์

 

ค่าใช้จ่ายชำระอย่างไร 

- กรณีแรก ยอดน้อยกว่า 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

          งวดที่ 1 มัดจำทำแบบ จำนวน 10 %
          งวดที่ 2 จองคิว จัดทำแบบ สั่งผลิต จำนวน 40 % 
          งวดที่ 3 หลังส่งมอบงานเรียบร้อย จำนวน 50 %

- กรณีที่สอง ยอดมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

          งวดที่ 1 มัดจำทำแบบ จำนวน 10 %
          งวดที่ 2 จองคิว จัดทำแบบ สั่งผลิต จำนวน 30 %
          งวดที่ 3 ติดตั้งงานวันแรก จำนวน 40 %
          งวดที่ 4 หลังส่งมอบงานเรียบร้อย จำนวน 20 %
 

          *สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้  เงื่อนไขและโปรโมชั่นการใช้บัตร คลิก

 
 
Visitors: 590,158