การเสนอราคาและการสั่งซื้อ

 

การเสนอราคาและการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1.  ส่งแปลนบ้านและรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ ผ่านทาง E-Mail หรือ Inbox Facebook เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น โดยลุกค้าแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ขนาด กว้างxสูง สีที่ต้องการ หากไม่มีแปลนบ้าน รบกวนขอขนาดพื้นที่พร้อมภาพพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการประเมิน
  2.  บริษัทตอบกลับและเสนอราคาภายใน 3 วัน
  3.  ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ มีค่าใช้จ่ายในการดูหน้างาน 1,000 – 5,000 บาท ตามระยะทาง สามารถนำไปหักจากยอดขายรวมได้ 
  4.  ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ วัดพื้นที่/วางเงินมัดจำ 40-50 % จากยอดรวม ( หักคืนค่าใช้จ่ายในการดูงาน )
  5.  ทำการออกแบบตามความต้องการ สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง และสรุปรายละเอียดก่อนการสั่งผลิต
  6.  เข้างานวันแรก ชำระค่าใช้จ่าย 30 %
  7.  ลูกค้าตรวจรับและส่งมอบงาน
  8.  ส่งมอบงานตรวจความเรียบร้อย พร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่าย งวดสุดท้าย 30 – 50 %

 

 

Visitors: 602,982