ไม้ E1 (European Standard Class 1)

   E1 เป็นไม้มาตรฐานที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น กำหนดให้ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพราะมีระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำเพียง 0.008% แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ไม่มีกลิ่นฉุน หรือแสบตาไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

    ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัดต่างๆ  จะมีการใช้กาวเป็นตัวประสาน ซึ่งในส่วนประกอบของกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่ เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าที่ทำจากไม้ดังกล่าวสารเหล่านี้จะระเหยออกมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ซึ่ง ผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อสารดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แสบจมูก หรือแสบตา และหากได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์อย่างต่อเนื่อง  อาจก่อให้เกิดโรคภมิแพ้หรือมะเร็จได้

MOC DESIGN ปัจจุบันได้มีการใช้วัสดุทางเลือก ไม้ E1 ไว้ให้บริการลูกค้าแล้ว 

Visitors: 570,825