การติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้งเฟอรืนิเจอร์บิวท์อิน

1. ทางบริษัท ดำเนินการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินบางส่วนจากโรงงานระยะเวลาเตรียมงานหลังจากสรุปแบบใช้เวลาดำเนิน  การผลิตประมาณ 20 - 30 วัน โดยประมาณ 

2. ช่างดำเนินการปูพื้นที่หน้างาน เช็คขนาดพื้นที่ วางแบบแต่ละชุดตามจุดที่ติดตั้ง ถ่ายภาพพื้นที่หน้างานอัพเดทให้ลูกค้า

3. ช่างดำเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ส่งภาพอัพเดทความคืบหน้าของงานในไลน์กลุ่ม ทุกวันหลังติดตั้งแล้วเสร็จ

4. ติดตั้งแล้วเสร็จ ลูกค้าตรวจความเรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน

Visitors: 709,901