ไม้ E1 (European Standard Class 1)

มาตรฐานการวัดค่าฟอร์มัลดีไฮด์ ที่ใช้กันทั่วไป สำหรับ MDF จะยึดมาตรฐานเดียวกับทางยุโรป คือใช้ค่า Emission เช่น Super E0, E0, E1, E2

      E2 คือคลาสที่นิยมใช้สำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปในเมืองไทย โดยใช้การระบายถ่ายเทอากาศเพื่อให้สารฟอมัลดีไฮด์ลดลง ก่อนที่จะเข้าใช้งานในบริเวณดังกล่าว หรือสามารถลดการปล่อยสารได้ด้วยการ ใช้แผ่นเมลามีนปิดผิวไม้ หรือทำสีเคลือบผิว เป็นต้น

       E1 คือคลาสที่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์เจือปนไม่เกิน 0.1 ppm ซึ่งเหมาะสำหรับทุกคนที่ห่วงใยในสุขภาพเป็นพิเศษ นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะในการใช้ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย และอาคารทั่วไป

       E0 มีคุณสมบัติที่ดีกว่าคลาส E1 โดยไม้ที่จะผ่านมาตรฐาน E0 คือมีสารฟอร์มัลดีไฮด์ปนเปื้อนไม่เกิน 0.07 ppm 

       Super E0 เป็นไม้ที่พัฒนาจากไม้ E0 ขึ้นอีกระดับหนึ่งเป็นไม้ที่มีระดับฟอมัลดีไฮด์ต่ำมากจนเทียบเท่าไม้ธรรมชาติ แต่ราคาของสินค้าก็สูงตามคุณภาพด้วย 

 

   E1 เป็นไม้มาตรฐานที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น กำหนดให้ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพราะมีระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำเพียง 0.008% แข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ไม่มีกลิ่นฉุน หรือแสบตาไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

    ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัดต่างๆ  จะมีการใช้กาวเป็นตัวประสาน ซึ่งในส่วนประกอบของกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ผสมอยู่ เมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อสินค้าที่ทำจากไม้ดังกล่าวสารเหล่านี้จะระเหยออกมา และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ซึ่ง ผู้ที่มีความอ่อนไหวต่อสารดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง แสบจมูก หรือแสบตา และหากได้รับสารฟอร์มาลดีไฮด์อย่างต่อเนื่อง  อาจก่อให้เกิดโรคภมิแพ้หรือมะเร็งได้

 ปัจจุบัน MOC DESIGN ได้มีการใช้วัสดุทางเลือก ไม้ E1 ไว้ให้บริการลูกค้าแล้ว 

Visitors: 645,433