QUAD Silom

ดิชื่อโครงการ : QUAD Silom

เจ้าของโครงการ : Quad Company Limited

ลักษณะโครงการ : 1 Bedroom 

ลูกค้า : คุณ วริศรา

รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์

1. ตู้เก็บของ + โต๊ะทานข้าว ขนาด1.90 x 2.40 / 1.05 x 0.75 m. วัสดุ MDF เมลามีน สี Grain 5617 ตัดสี Ladinia 873 

2. ตู้เก็บของบานเลื่อน ขนาด 0.95 x 1.20 m. วัสดุ MDF เมลามีน  สี Grain 5617 บานเลื่อนกระจกเงา 

3. ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน ขนาด 2.03 x 2.40 m. วัสดุ MDF เมลามีน สี White 101 ตัดสี Black 400 

4. ชุดทีวี  ขนาด 2.08 x 2.40  m. วัสดุ MDF เมลามีน สี Grain 5617 ตัดสี Ladinia 873 

5. ตู้รองเท้า+ตู้เก็บของ ขนาด 1.76 x 2.20 m. วัสดุ MDF เมลามีน สี Grain 5617 ตัดสี Ladinia 873 

 

งบประมาณ  132,000 บาท

  หมายเหตุ 

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ขนาด รูปแบบ วัสดุ  และปริมาณงาน 
Visitors: 570,826